Disclaimer

Deze disclaimer hanteert de volgende definities:

De webpagina: iedere afzonderlijke webpagina op hacienda.nl.

Zorrito Leisure S.L.U.: de eigenaar van de inhoud van de webpagina.

U: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de webpagina op enigerlei wijze gebruikt.

Inhoud: al het visuele en tekstuele materiaal dat u op de webpagina bekijkt of leest, met inbegrip van afbeeldingen, plannen, lay-outs, tekst, illustraties, hyperlinks en audio- en/of videofragmenten.

Verlies of schade: direct of indirect verlies of schade van welke aard dan ook, onder meer verlies van gegevens en eigendommen, gederfde omzet en/of winst, of enige andere vorm van vermogensschade.

Door de webpagina te gebruiken, op welke manier dan ook, stemt u in met deze disclaimer.

Zorrito Leisure S.L.U. spant zich voortdurend in om de inhoud van de webpagina bij te werken, aan te vullen en waar nodig te wijzigen. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze webpagina is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Zorrito Leisure S.L.U. garandeert of belooft op geen enkele wijze dat de inhoud van de webpagina volledig en accuraat is. De hierboven omschreven inhoud van de webpagina kan bijvoorbeeld afwijken van de werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor de inhoud van webpagina's van derden die op enigerlei wijze verbonden en/of gelinkt zijn met de webpagina hacienda.nl.

Zorrito Leisure S.L.U. beschouwt de inhoud van haar webpagina als een werk in de zin van de Auteurswet. Derden mogen de inhoud van de webpagina en delen daarvan niet zonder voorafgaande toestemming van Zorrito Leisure S.L.U. verveelvoudigen en/of openbaar maken. De inhoud van de webpagina is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.